Awesome media - 
 Digital marknadsföringskonsult och Virtuell assistent inom sociala medier

©Awesome media 2020

Analysera, Analysera och Analysera. 

Varför är det då viktigt att följa upp och analysera de data som man får in från sina potentiella kunder?

Dels får ni veta vilka kunder som är er målgrupp, vart de hittar er, vad de är intresserade av och dels ser ni vilka marknadsföringsinsatser som ni borde göra, justera eller anpassa.

Jag använder mig av Google Analytics när jag analyserar er hemsida men jag använder mig även av de analysverktyg som finns på respektive social media som går att läsa av. 

I slutet på varje månad får ni en sammanställning med de olika analyserna.

Medieanalys

Design paket

för ett synligare varumärke

VARUMÄRKE