Awesome media - 
 Digital marknadsföringskonsult och Virtuell assistent inom sociala medier

©Awesome media 2020

Vilka plattformar finns ni med på idag? Lägger ni krut på rätt kanaler i sociala medier och övriga plattformar? Jag gör en analys av er företag där vi sedan, tillsammans, går igenom vilka medier ni borde finnas med och lägga er energi på. 

När vi har kommit fram till vilka sociala medie plattformar som passar ert företag bäst så är det dags att börja med själva strategin.

 

Att ha en strategi innebär att man planerar upp hur man ska sprida sitt varumärke och sin kunskap/produkt på sina sociala och digitala medier på bästa sätt.

Det jag tittar på är:

  • Vad är nyttan med sociala medier utifrån just ert företags affärsmål? Vad är syftet med att finnas socialt just där?

  • Vilka målsättningar ska vi sätta upp?

  • Hur ska ni kunna nå ut till era målgrupper?

  • I vilka kanaler ska ni finnas och vilka är mindre bra för just er och ert företag?

  • Jag sätter upp en mediestrategi åt er.

Mediestrategi

Design paket

för ett synligare varumärke

VARUMÄRKE