Genom att du anlitar Awesome media så är det följande villkor som gäller:

 

Beställning av tjänster
Du beställer mina tjänster genom att ta kontakt med mig via mail, sociala medier eller via formuläret på hemsidan. Awesome media tar därefter fram en digital offert som specificerar uppdraget med omfattning, avtalstid och pris.

 

Avtalets tid
Antingen kommer avtalet ligga löpande över flera månader, om uppdragsgivaren önskar en Virtuell assistent. Då är uppsägningstiden en (1) månad för båda parter.
Är det ett uppdrag som ska göras direkt, så som hemsida, strategi eller design, så är det ingen uppsägningstid utan det är den överenskommen tidsplan som gäller efter godkänd offert.

 

Vid eventuell sjukdom
Awesome media ansvarar inte för sjukdom, skador eller dylikt i samband med att du anlitar mig. Vid sjukdom är det ändå uppsägningstiden som gäller. 

 

Kontaktuppgifter
Awesome media sparar den information som du uppger vid kontakt med oss gällande offertförfrågan eller ingående avtal. Det här sparas i upp till två (2) år.

 

Programvaror
Jag använder mig av program som Trello och Google Drive vid våra samarbeten, för att vi enkelt och kostnadsfritt ska kunna kommunicera. Om du av någon anledning inte vill jobba så då kommer vi tillsammans fram till en annan lösning.

 

Prisuppgifter
Pris specificeras i offerten och uppdraget utförs antingen till ett fast arvode med en fast tidplan eller via abonnemang.
Ett abonnemang baseras på ett i offerten angivet månads- eller timpris. Den lägsta gränsen för fakturering är en (1) timme.

 

Priser anges alltid exklusive moms i offerten.

Varje år ser Awesome media över sina priser för att eventuellt justera priserna efter marknaden.

 

Uppdragsgivaren står för alla resekostnader utanför Kristianstad kommun.

 

Gällande fast tidplan och fast pris
Betalning för uppdrag med fast tidplan och till fast pris sker löpande mot faktura som skickas via e-post.
Brytpunkten för faktureringen är den 25:e varje månad.

Uppdragsgivaren betalar fakturan inom tio (10) dagar från fakturadatum, om vi inte kommit överens om något annat.

Vid försenad betalning har Awesome media rätt att debitera en dröjsmålsränta motsvarande 12%.

Gällande abonnemang på tjänst
Betalning av abonnemang uppdrag sker en gång i månaden, den 25:e.

Uppdragsgivaren betalar fakturan inom tio (10) dagar från fakturadatum, om vi inte kommit överens om något annat.

 

Vid försenad betalning har Awesome media rätt att debitera en dröjsmålsränta motsvarande 12%.

Tid, i ett rullande abonnemang, och som inte nyttjats under en månad kan aldrig flyttas över till nästkommande månad. Awesome media jobbar på "uppbokade timmar" för månaden och om dessa inte nyttjas debiteras fulla tiden för abonnemanget. Det är uppdragsgivaren som är ansvarig för att fylla Awesome medias tid som är bokad.

Försäkringar
Awesome media har en egen relevant ansvarsförsäkring.

Äganderätt
Allt arbetsresultat som uppkommer under tiden för samarbetet tillfaller uppdragsgivaren vid avslutat projekt.

Vad som inte ingår i hemsidesuppdrag
Kostnad för webbhotell, domän eller övriga liknande kostnader ingår inte i offerten för hemsidesuppdrag. Detta bekostas av uppdragsgivaren via egen bokning eller ger Awesome media i uppdrag att ordna det mot en kostnad.

 

Efter godkänd och publicerad hemsida

Efter publicerad och godkänd hemsida äger kunden helt och hållet rätten till hemsidan och ansvarar själva för teknisk support, uppdateringar och ev. löpande uppdateringar från leverantören.

Support efter överlämnad och godkänd hemsida ingår inte i avtalet utan tecknas separat med Awesome media i det fall som det önskas.

Senast uppdaterad: Juni 2020

Allmänna villkor

Awesome media - 
 Digital marknadsföringskonsult och Virtuell assistent inom sociala medier

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Mail: hej@awesomemedia.se

Telefon: 0708-323334

Awesome media

Besöksadress: Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad

Godkänd för F-skatt

©Awesome media 2020 - webbdesign av Awesome media