MediestrategiMediestrategi Awesome media

Att ha en mediestrategi innebär att man planerar upp hur man ska sprida sitt varumärke och sin kunskap/produkt på sina sociala och digitala medier på bästa sätt.

När man gör sin strategi så finns det vissa saker som man bör titta på och sedan analysera och skriva ner - för att sedan hitta hur ni bäst kan nå ut i era kanaler och VILKA kanaler som ni bör finnas i.

Dessa saker bör ni fundera på i er mediestrategi:

Målgrupp

Har ni koll på vilken er målgrupp är och vart ni kan hitta dom?

Några frågor att ställa er om er målgrupp är:

  • Vilka sociala medier finns dom?

  • Hur gamla är dom och vilka sociala medier är då rätt för er?

  • Vart bor dom?

  • Hur bor dom?

  • Vilken relation lever dom i?


Mediestrategi Awesome media

Kanaler